Onderzoek naar aangetroffen vaten en bus

woensdag 26 augustus 2015

Geulle - De politie heeft een onderzoek ingesteld naar aanleiding van een aangetroffen bus en meerdere vaten. Mogelijk is er sprake van dumping van drugsafval, nader onderzoek moet daarover uitsluitsel geven.

Rond 16.45 uur kreeg de politie van een alerte passant demelding dat er een bestelbus met meerdere vatten aan de Broekveldweg stond. Debus stond vast aan de rand van een helling richting een naast gelegen beek, waarenkele vaten in lagen. De omgeving is afgezet en de brandweer heeft metingenverricht. Mogelijk dat het gaat om dumping van afval afkomstig van eendrugslaboratorium. Team Ondermijning van de politie zal met experts van deLandelijke Faciliteit Ondersteuning Ontmantelen (LFO) nader onderzoek instellen.

Getuigenoproep

Getuigen die informatie hebben over dit incident worden verzochtom contact op te nemen met de politie via 0900 - 88 44 of indien gewenst anoniemvia Meld Misdaad Anoniem te bereiken via 0800 - 7000.

Ondermijningsteam Limburg

De politie in Gennep werkte onder andere samen met hetondermijningsteam Limburg en de Landelijke Faciliteit Ontmanteling. De actiem.b.t. het drugslab sluit aan bij de sturing op de gezamenlijke aanpak om alsoverheid de ondermijnende criminaliteit een halt toe te roepen. Een van de grotegevaren voor de Nederlandse samenleving is namelijk de vermenging van onder- enbovenwereld. Dit heet ondermijning, waarbij het gaat om illegale activiteitendie bijna niet zijn uit te voeren zonder gebruik te maken van legale dienstenzoals transport, opslag, financin, vergunningen en huisvesting. Hetondermijningsteam werkt integraal samen met gemeenten, provincies,bedrijven/instanties, justitie in het buitenland, bijzondere opsporingsdienstenen burgers. Elke interventie raakt en verstoort dit soort criminelesamenwerkingsverbanden.

bron: politie.nl | Categorie: diversen


2017 - StraatInfo.nl
Misdaad in Urmond | 112 alarmeringen Urmond | Goedkoop Tanken in Urmond | Supermarkten in Urmond | Weerbericht Urmond